Skip to content Skip to footer

Minőségirányítás

Minősített könyvtár 2014 kicsi
Könyvtári minőségi díj 2015 kicsi
Minősített könyvtár 2020 kicsi
KÜLDETÉSNYILATKOZAT

“Katona József Könyvtár egy életen át!”

A Katona József Könyvtár – a kor kihívásainak megfelelve – szolgáltatásaival, az élethosszig tartó tanulás támogatásával, a közösségi együttlét lehetőségének biztosításával a társadalom széles köréhez folyamatosan jusson el.

Társadalmi szerepvállalásával járuljon hozzá az emberek tájékozottságához, környezettudatos, egészséges, harmonikus életviteléhez, boldogulásához.

A gyerekek és fiatalok olvasáskultúrájának fejlesztésével az új generációk érték központú világszemléletét táplálja.

A digitális írástudás terjesztésével szolgálja az idősebb generáció tagjait, szolgáltatásaival csökkentse a hátrányos helyzetűek  társadalmi kirekesztődésének veszélyét.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével nyújtson magas színvonalú könyvtári ellátást a megye kistelepülésein élőknek, segítse a települések könyvtárainak szakmai munkáját.

A Bács-Kiskun megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtésével és szolgáltatásával erősítse a helyi értékek megbecsülését és a nemzeti összetartozást.

Minősített Könyvtár cím pályázat 2019. dokumentumai

Megszakítás