Skip to content Skip to footer

Mindennapi élet helyi szabályai

Oldalunkon a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésnek és Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a mindennapi életünket meghatározó, befolyásoló hatályos rendeletei és határozatai találhatóak témakörönként csoportosítva.


3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

52/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az építményadó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

51/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet az idegenforgalmi adóról
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az idegenforgalmi adó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

38/2006. (VI.30.) rendelet: Az állatok tartásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

16/2009.(II.26.) rendelete a mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatások feltételrendszeréről
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának eljárási rendjének szabályozása.
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

17/2008. (IV. 28.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelete a megye címeréről, pecsétjéről, zászlajáról, és használatuk rendjéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

7/2017. (III.30.) sz. rendelet a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

4/2019. (II.21.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

33/2015. (XII.17.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet
melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
a melléklet teljes szövege

38/2006. (VI. 30.) rendelet – Az állatok tartásáról
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

9/2017. (IV.27.) sz. rendelet a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

28/2015. (XI.25.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és iskola-egészségügyi körzeteiről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet
a rendelet melléklete

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet
melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez
a melléklet teljes szövege

36/1998. (IX. 28.) rendelete a játéktermek létesítésének és működtetésének egyes feltételeiről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

57/2011. (IX.12.) CTKÖ sz. határozat jogsegélyszolgálat létrehozása KMJV Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatánál
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – jegyzőkönyv

34/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról
leírás katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

24/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

KÖZLEKEDÉS

11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról.
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

KÖZMŰFEJLESZTÉS

23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

KÖZMŰVELŐDÉS

17/2018. (X.18.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

KÖZÖSSÉG

24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

6/2017. (III.30.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

9/2014 (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

8/2016. (IV.28.) sz. rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

KÖZTERÜLET

6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

23/2000. (VI. 5.) rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet9/2014 (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

9/2010. (II.5.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

Önkormányzati lakások lakbéréről
12/2016. (VI.30.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

43/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

17/2008. (IV. 28.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

8/2016. (IV.28.) sz. rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

20/2017. (X.26.) sz. rendelet a reklámok és plakátok elhelyezéséről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

23/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a sportról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

17/2013. (V. 30.) a zajvédelem helyi szabályozásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2017. (III.30.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

54/2007. (XII.20.) rendelete a távhőszolgáltatásról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

17/2017. (IX.21.) rendelete a településkép védelméről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

34/2009. (V. 29.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

24/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

27/2013. (VI.27.) sz. rendelet a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

melléklet a 15/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
melléklet teljes szövege

16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet
melléklet a 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
melléklet teljes szövege

8/2012. (II.16.) rendelete a víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 41/2006. (IX. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

17/2013. (V. 30.) a zajvédelem helyi szabályozásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet

7/2017. (III.30.) sz. rendelet a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról
leírás a katalógusunkban
a joganyag teljes szövege – rendelet


Megszakítás