Skip to content Skip to footer

Helyismereti gyűjtemény

A különgyűjtemény Bács-Kiskun megye és Kecskemét múltjával és jelenével kapcsolatos dokumentumokat őriz. Gyűjtjük a helyi tartalmú, helyi kiadású és a helyi nyomdákban készült kiadványokat, valamint a helyi szerzők műveit, dokumentumtípustól függetlenül (könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, közgyűlési jegyzőkönyvek, szakdolgozatok, audiovizuális dokumentumok).

Szolgálati térben elhelyezett dokumentumtípusok:

 • könyvek
 • kurrens napilapok, folyóiratok, évkönyvek
 • térképek
 • audiovizuális dokumentumok: CD-k, videokazetták, számítógépes dokumentumok

Raktárban elhelyezett dokumentumtípusok:

 • kötött folyóiratok
 • aprónyomtatványok: meghívók, plakátok, műsorfüzetek, kiállítási katalógusok, szórólapok, képeslapok stb.
 • megyei és városi közgyűlés jegyzőkönyvei
 • szakdolgozatok
 • pályázatok
 • iskolai értesítők
 • mikrofilmek

Az OLIB integrált rendszerben épülő helyismereti adatbázis tartalma:

 • a megyére, annak településeire, jeles személyeire vonatkozó művek, dokumentumok formai és tartalmi feltárása;
 • a helyismereti adattár, amelyben helyi személy, helyi testület, helyi földrajzi név, helyi tárgy, helyi objektum adatait gyűjtjük és szolgáltatjuk;
 • a helyismereti cikk adatbázist, amely a sajtófigyelés eredményeképpen a könyvtárba járó folyóiratok, napilapok helyi tartalmú cikkeinek adatai;
 • a helyi jogalkotás adatai: a megyei és a városi közgyűlés jegyzőkönyveinek feltárása.

További információ kérhető a 76/500-576-as telefonon és a helyismeret [at] kjmk.hu e-mail címen.

KECSKEMÉT

KÖNYVEK:

II. világháborús Kecskeméti Hősök emlékére

Bottyán János és Kecskemét / Jósa Iván, 2007

Ébredező városrészek / Heltai Nándor, 2006

Elitváltások évtizede Kecskeméten, 1938-1948 / Rigó Róbert

Emlékkönyv 1792-1992. A kecskeméti evangélikus gyülekezet története / szerk. Kis János, Szilágyi Tibor, 1992

“Felnyitni a szaktudományok kincses házának kapuit”
(Ismeretek és ismeretterjesztés Kecskeméten) / Heltai Nándor, 2002

Hírös Naptár évkönyv – 2008

Hírös Naptár évkönyv – 2009

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméten / Jósa Iván, Károlyfalvi József, 2014

Hunyadiváros / Heltai Nándor, 2005

Isten áldásával… 150 éves a kecskeméti evangélikus templom, 2013

Jobbik, jellem, jó szándék : A kecskeméti Jobbik története, 2003-2010 / Gál Sándor et al.

Judaizmus és közösségtörténet : Kecskemét rabbijainak működése történetszociológiai
aspektusból / Róna Tamás

Katona emlékkönyv / Szerk. Hajnóczy Iván, 1930

Kecskemét / ifj. Reiszig Ede, Haraszty LajosIn: Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monográfiája / szerk. Borovszky Samu, Sziklay János, 1896

Kecskemét 1956. október 26./ Bátki Ferenc, 2000

Kecskemét : a főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei / ifj. Gyergyádesz László, 2005

Kecskemét az első világháború és a forradalmak korában (1914-1920) / Károlyfalvi József

Kecskemét lakosságának demográfiai és lakáshelyzete / Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika, 2007

Kecskemét multja és jelene / szerk. Ifj. Bagi László, 1896

Kecskemét polgármesterei, 1848-1950 / Péterné Fehér Mária, 1996

Kecskemét Rendőrfalu / Károlyfalvi József et al. 2018

Kecskemét város története, oklevéltárral / Hornyik János, 1860

Kecskemét város története, oklevéltárral 2. / Hornyik János, 1864

Kecskemét város története, oklevéltárral 3. / Hornyik János, 1862

Kecskemét város története, oklevéltárral 4. / Hornyik János, 1866

Kecskeméti életrajzi lexikon Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Körösi Ilona, 1992

Kecskeméti mozaikok – kecskeméti mozzanatok / Tóth Nándor, 2014

Közös örökségünk: Kecskemét és térsége települései / Váradi Piroska (szerk.), [2017] 

Németek Kecskeméten A 19. század második felében / Péterné Fehér Mária, 2008

Sűrű Sirhalmokkal rakott Jaj-Halom / Székudvari János, 1866

Szabados Ketskemét Városában született, vagy lakott, Iróknak Nevei, és tudva lévő Munkái / Nagy István, 1823

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Gyűjteménye / Kalmár Ágnes, 2002

Tanyai (pusztai) népoktatás Kecskemét város külterületén, 18 / Horák Béla, 2002

25 kecskeméti numizmatikai Hírös Nap rövid története 1987 -2011/ Leányfalusi Károly, Nagy Ádám, 2011

SAJTÓCIKKEK:

Mercedes-Benz sajtószemle

BÁCS-KISKUN MEGYE

Bács-Kiskun megyei anyakönyvek >>

Levéltári kiadványok >>

Bács-Bodrog vármegye I.In: Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monográfiája / szerk. Borovszky Samu, Sziklay János, 1896

Bács-Bodrog vármegye II., In: Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monográfiája / szerk. Borovszky Samu, Sziklay János, 1896

Bács-Kiskun megyei filmhíradók a Magyar Nemzeti Filmarchívumban

Bronztű sisak . . . : történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről / Szerk. Füzi László, 2002

Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről / Szerk. Füzi László, 1998

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye I., In: Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monográfiája / szerk. Borovszky Samu, Sziklay János, 1896

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye II., In: Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monográfiája / szerk. Borovszky Samu, Sziklay János, 1896

Pest-Pilis-Solt Vármegye és kiegészítések / Pesty Frigyes, 1984

Visszatekintés : A Történelmi Igazságtétel Bizottság és az 1956 Magyar Nemzetőrség :
Két évtized Bács-Kiskun megyében, 1989-2010 / Kalmár József et al.

BÁCSALMÁS

Adatok Bácsalmás város hadtörténetéhez : Honvédeink 1848-1918 / Dr. Horváth Zoltán Ph.D., 2003

BÁCSALMÁS – Fejezetek egy felsõ-bácskai kisváros történetébõl /Horváth Zoltán, Sövény Mihály, Szénásiné Harton Edit, 2006

Bácsalmás Város Zsidó Közösségének Története (1750-1950) / Dr. Horváth Zoltán PH.D, 2006

A Bácsalmási Gazdaság 60 éve, 1949-2009 / Sáfár Violetta Zsófia, Szénásiné Harton Edit, 2010

A Bácsalmási Római Katolikus Templom / Dr. Sövény Mihály, 1998

Honismeret, helytörténeti kutatás Bácsalmáson /Szénásiné Harton Edit, 2014

“ITT SZÜLETTEM, EZ A HAZÁM!…” : Fejezetek Bácsalmás történetéből / Polgár Ernő

BAJA

Egy lap Baja szabad királyi város történetéből / Margalits Ede

Kisemberek” helytállása : tanítóképzés Baján a szerb megszállás alatt és nyomán 1918-1923 / Donáth Péter, 2018

BUGAC

Bugac történelme : Fejezetek Monostor és Bugac puszták történelméből / Czakó Ferenc, 1995

Bugacpuszta idegenforgalmi krónikája, 1894-1944 / Horák Béla, 1999

CSÓLYOSPÁLOS

Csólyospálos : Tanulmányok Csólyospálos történetéről és népéletéről / Szerk. Fodor Ferenc, 1995

DUNAVECSE

Dunavecse / Balogh Mihály, 2001

IZSÁK

Izsáki emléklapok / Mesznéder Klára, 2003

KATYMÁR

Katymár évtizedei / Fehér István, 2004

LADÁNYBENE

Ladánybenei évszázadok / Kürti László, 2006

PETŐFISZÁLLÁS

Petőfiszállás / Bánkiné Molnár Erzsébet, 2001

TISZAALPÁR

Tiszaalpár / Bárth Dániel, 2001

TOMPA

Tompa, a pusztában nőtt város / Miskolczi Miklós, 2006

A látnivalókhoz helyismereti dokumentumok rövid leírása, elérhetősége, valamint a helyi adat linkje és teljes szövegű cikkek linkje tartozik.

Grafikai jelGrafikai jel, Kiss András mester fotográfus, fotóművész felvétele. Épületkerámia (dombormű, samott, 1250° C, 1992), Nemzetközi Kerámia Stúdió Museion épületén (Kápolna utca 13.), Stössel Nánda szobrász alkotása.

A bibliográfia forrása:
A Katona József Könyvtár Helyismereti gyűjteményének aprónyomtatvány tára. Ezen belül a dokumentum típusok: programfüzetek, meghívók, ismertetők, kisméretű plakátok, röplapok képes levelezőlapok.

A bibliográfia tartalma:
A művészeti ágak közül: képzőművészet- és iparművészet, fotóművészet, filmművészet, építőművészet, valamint a tárgyalkotó népművészet és a múzeumi tevékenység témakörbe tartozó aprónyomtatványok formai leírása, egységesített névformák, egyes tételeknél a tartalomra utaló kulcsszavak.

A feltárt dokumentumok tárgyéve: 1934-2002

A bibliográfia szerkezete:
A dokumentum leírások témák szerint, időrendi sorrendben tételenkénti sorszámozással rögzítettek.

A keresés a dokumentumon belül az Internet böngésző “Keresés” funkciójával biztosított: időpont, név, hely, fogalom, stb. adatok visszakereshetők .
Az átvett bibliográfiával, mint tulajdonos és szolgáltató a Katona József Könyvtár rendelkezik. Az adatrögzítés 2003-ban és gépi alkalmazása 2005-ben készült.
A használók figyelmét felhívjuk, hogy a bibliográfia tételei nem nyomtathatók, de jegyzetelhetők. A bibliográfiából nyert adatoknál a forrás megnevezésénél a: Katona József Könyvtár. Művészeti események Bács-Kiskun megyében, 1934-2002. Helyismereti aprónyomtatványok bibliográfiája címre hivatkozhat.

Keresés:

 1. Képző- és iparművészet
  Sorszám: 1-2052
  Időtartam: 1948.01.-2003.12.
 2. Fotóművészet
  Sorszám: 2053-2404
  Időtartam: 1934.07.-2003.12.
 3. Filmművészet
  Sorszám: 2405-2487
  Időtartam: 1961.10.-2003.09.
 4. Építőművészet
  Sorszám: 2488-2943
  Időtartam: 1956.07.-2003.11.
 5. Népművészet
  Sorszám: 2945-3393
  Időtartam: 1934.07.-2003.10.
 6. Múzeum
  Sorszám: 3394-3421
  Időtartam: 1934.-2003.01.

Ajánlott weboldalak:

Megszakítás