Skip to content Skip to footer

Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás

A Katona József Könyvtár feladatai között fontosak a megye könyvtárain keresztül a lakosságnak nyújtott szolgáltatások. A célunk, hogy a kisebb településeken élők is hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez a megyeszékhelyen, nagyobb városokban élőknek ma már természetesek: új könyvek, folyóiratok, információk, internethasználat, kulturált környezet, érdekes programok. Ennek elérése érdekében jött létre országosan a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, amelynek keretében az önkormányzatoknak lehetőségük nyílt könyvtárellátási kötelezettségüket egy nagyobb, jól működő könyvtáron keresztül biztosítani saját lakosságuk számára.

A Katona József Könyvtár 2005-ben indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatást. Tervszerűen, évről évre egyre több települést sikerült bekapcsolni a rendszerbe, amelynek lényege, hogy a lakosság helyben, utazgatás nélkül hozzájusson a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz.

Az ehhez szükséges könyvtárhelyiség biztosítása az önkormányzat feladata, amelynek bővítését, megújítását pályázati források bevonásával segítünk megvalósítani.

A Katona József Könyvtár – saját erőforrásain túl – állami támogatásból biztosítja kistelepülési lakosság könyvtárellátását.

A finanszírozás legnagyobb részét, átlagosan 50%-át a települések dokumentum ellátására fordítjuk. Jelentős számítástechnikai és az egyéb, kisebb értékű eszközökre – digitális fényképezőgép, projektor, játékok – költött összeg is.

Meghatározó jelentőségű, hogy a magas szintű szolgáltatásokat milyen körülmények között vehetik igénybe a könyvtárlátogatók. Az önkormányzatok sokszor saját erőből, és még inkább pályázati forrásokat bevonva igyekeznek a szolgáltatótereket bővíteni, és közreműködésünkkel barátságos, korszerű Könyvtár, Információs és Közösségi Helyeket kialakítani.

Megszakítás